NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd

Vrijdag 13 December 2013 > 11:28

Na heel veel werk samen met Piet Bosma van:

B&B Adviesbureau Kwaliteitszorg

Stuur een e-mail naar B&B

Is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: EL-CON is NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd door TUV Nederland 13 december 2013.

TUV-logo

 

Ons handboek beschrijft het kwaliteitsmanagementsysteem van Elektrische Verbindingen Europa B.V.(EL‐CON). Het geeft aan dat EL‐CON de kwaliteit en bereidheid in huis heeft om de processen die vaninvloed zijn op de kwaliteit op professionele wijze te beheersen. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is EL‐CON doelmatig ingericht en zijn alle, voor de kwaliteit van belang zijnde processen overzichtelijk gerangschikt. Onze medewerkers zijn op de hoogte en vertrouwd met het kwaliteitsbeleid en de daaraan gekoppelde documentatie en passen deze consequent toe. Ook zijn onze medewerkers zich bewust van het belang om volgens de eisen en wensen van klanten te produceren en zijn zij op de hoogte van wettelijk opgelegde eisen en regelgeving. Dit betekent voor de klant dat de gemaakte afspraken die zijn aangegaan met EL‐CON goed en betrouwbaar zijn en volgens gecertificeerde procedures worden uitgevoerd, die onpartijdig zijn en worden gecontroleerd, om een uitstekende klanttevredenheid te realiseren. De directie verplicht zichzelf tot het naleven van de voorschriften volgens de NEN-EN-ISO 9001:2008 en verklaart al he tnodige te doen om het kwaliteitssysteem, zoals in dit handboek beschreven, op te zetten en te implementeren, op peil te houden en de effectiviteit van het systeem continue te verbeteren. De directie ziet erop toe dat de integriteit van het kwaliteitssysteem blijft gehandhaafd wanneer veranderingen worden doorgevoerd.

Download het certificaatTerug naar overzicht